xt_config['RATING_PRODUCTS']='Đánh giá chất lượng sản phẩm'; $txt_config['RESULT']='Kết quả'; $txt_config['THANKS_FOR_RATING']='Cảm ơn bạn đã dành thời gian đánh giá!'; $txt_config['FULL_NAME']='Họ và Tên'; $txt_config['CODE_SAVE']='Mã an toàn'; $txt_config['SUBMSG_TITLE_DISSCUS']='Trao đổi về '; $txt_config['TITLE']='Tiêu đề'; $txt_config['CONTENT_TO_FRIENDS']='Nội dung tin nhắn'; $txt_config['SENDER']='Người gửi'; $txt_config['EMAIL']='Email'; $txt_config['PHONE']='Điện thoại'; $txt_config['BT_POST_DATA']='Gửi dữ liệu'; $txt_config['INPUT_TEXT_INVALID']='Vui lòng nhập vào'; $txt_config['PLEASE_WAIT']='Vui lòng đợi trong giây lát'; $txt_config['INPUT_EMAIL_INVALID']='Địa chỉ Email không hợp lệ'; $txt_config['PLEASE_WAIT_SHORT']='Vui lòng đợi...'; $txt_config['HOME_PAGE']='Trang chủ'; $txt_config['CONTACT_SELLER']='Liên hệ với người bán'; $txt_config['PRODUCTS_ANOTHER_HEADER']='Sản phẩm cùng loại'; $txt_config['ADD2FAVOURITE_OK']='Thông tin đã được thêm vào danh sách yêu thích của bạn.'; $txt_config['CART']='Giỏ hàng'; $txt_config['REGISTER']='Đăng ký'; $txt_config['LOGIN']='Đăng nhập'; $txt_config['CONTACT']='Liên hệ'; $txt_config['FAVOURITE']='Yêu thích'; $txt_config['BUYNOW']='Mua ngay'; $txt_config['ADDED2CART']='Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng của bạn'; $txt_config['FIRST_LOGIN']='Vui lòng đăng nhập trước khi sử dụng tính năng này.'; $txt_config['MEM_ORDER']='Đơn hàng'; $txt_config['ORDER_SHOW_NAME']='Mua hàng'; $txt_config['COST_SELL']='Giá bán'; $txt_config['MESSAGE_TO_SELLER']='Gửi tin nhắn cho người đăng tin'; $txt_config['KEYWORD']='Từ khóa'; $txt_config['BOX_SUPPORT_ONLINE']='HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN'; $txt_config['EXCHANGE_RATES_TITLE']='TỶ GIÁ NGOẠI TỆ'; $txt_config['EXCHANGE_CODE']='Mã NT'; $txt_config['EXCHANGE_RATES']='Tỷ giá'; $txt_config['EXCHANGE_GOLD']='Vàng'; $txt_config['EXCHANGE_BUY']='Mua'; $txt_config['EXCHANGE_SELL']='Bán'; $txt_config['COUNT_VISITOR']='THỐNG KÊ TRUY CẬP'; $txt_config['ESTORE_VISITOR']='Số người truy cập'; $txt_config['ESTORE_COUNT_ONLINE']='Số người online'; $txt_config['PRODUCTS']='Sản phẩm'; $txt_config['NEWS_ANOTHER_HEADER']='Các tin khác'; $txt_config['CONTACT_HEADER']='THÔNG TIN LIÊN HỆ'; $txt_config['COMPANY']='Tên công ty'; $txt_config['CONTACT_NAME']='Người liên hệ'; $txt_config['ADDRESS']='Địa chỉ'; $txt_config['PHONE_MOBILE']='Điện thoại / Di động'; $txt_config['CONTACT_INFORMATION']='THÔNG TIN LIÊN HỆ'; $txt_config['CONTENT_CONTACT']='Nội dung liên hệ'; $txt_config['QUANTITY']='Số lượng'; $txt_config['ADD_TO_CART']='Thêm vào giỏ hàng'; $txt_config['ALL_CATEGORY_PRODUCTS']='DANH MỤC SẢN PHẨM'; $txt_config['DATHANG']='Đặt hàng'; $txt_config['ALL_CATEGORY_NEWS']='DANH MỤC TIN TỨC'; $txt_config['SEARCH']='Tìm kiếm'; $txt_config['VIEW_DETAIL']='Xem chi tiết'; $txt_config['GALLERY']='THƯ VIỆN ẢNH'; $txt_config['DISTANT_COST']='Chọn khoảng giá'; $txt_config['SELECT_LOCATIONS']='Chọn địa điểm'; $txt_config['INPUT_LAND_ID']='Nhập mã số tài sản'; $txt_config['SEARCH_BY_CODE']='Tìm theo mã số'; $txt_config['CURRENT_SEARCHING']='Bạn đang tìm từ khóa'; $txt_config['DEL_SEARCH_RESULT']='Thoát chế độ tìm kiếm'; $txt_config['AREA']='Diện tích'; $txt_config['COST']='Giá'; $txt_config['NOT_CREATE_PAGES']='Bạn chưa tạo dữ liệu cho trang này'; $txt_config['YOUR_CART_IN']='Giỏ hàng của bạn tại'; $txt_config['TOTAL_TITLE']='Tổng thành tiền'; $txt_config['ITEMS']='item'; $txt_config['CART_INFO']='THÔNG TIN GIỎ HÀNG CỦA BẠN'; $txt_config['THANH_TIEN']='Thành tiền'; $txt_config['DELETE']='Xóa'; $txt_config['REMOVE_PRODUCTS_FROM_CART']='Bạn có muốn bỏ sản phẩm này ra khỏi giỏ hàng?'; $txt_config['TOTAL_WEIGHT']='Tổng trọng lượng'; $txt_config['PRINT_ORDER']='In Đơn hàng'; $txt_config['ORDER_CONTINUE']='Tiếp tục mua hàng'; $txt_config['YOUR_CART_INFORMATION']='THÔNG TIN ĐƠN HÀNG CỦA BẠN'; $txt_config['METHOD_PAY_VANCHUYEN']='DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN'; $txt_config['YOUR_ORDER_PAYMENT']='Thông tin thanh toán'; $txt_config['TAM_TINH']='Tạm tính'; $txt_config['PHI_VAN_CHUYEN']='Phí vận chuyển'; $txt_config['GUIDE_PHIVANCHUYEN']='Liên hệ với Cửa hàng để thống nhất phí vận chuyển'; $txt_config['PAYMENT_METHOD_HEADER']='Chọn phương thức thanh toán'; $txt_config['PAYMENT_ORDER']='Thanh toán đơn hàng'; $txt_config['NO_DATA_FOUND']='Không có dữ liệu nào được tìm thấy'; $txt_config['THONG-TIN']='THÔNG TIN'; $txt_config['MAPONLINE']='BẢN ĐỒ TRỰC TUYẾN'; $txt_config['REGISTER_MEMBER_UPPER']='ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN'; $txt_config['MEMBER_ACCOUNT_INFO']='Thông tin tài khoản'; $txt_config['EMAIL_ADDRESS']='Địa chỉ Email'; $txt_config['PASSWORD']='Mật khẩu'; $txt_config['RE_ENTER_PASSWORD']='Nhập lại mật khẩu'; $txt_config['MEMBER_INFORMATION']='Thông tin đăng ký'; $txt_config['DONG_Y_DIEUKHOAN']='Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng website'; $txt_config['INPUT_SECURE_CODE']='Nhập mã an toàn vào đây'; $txt_config['MEM_REGISTER']='Đăng ký Tài khoản'; $txt_config['INPUT_PASS_INVALID']='Mật khẩu không hợp lệ'; $txt_config['RE_ENTER_PASSWORD_INVALID']='Bạn nhập lại Mật khẩu không chính xác'; $txt_config['PLEASE_CHECK_INCOTERM']='Nếu bạn đồng ý với các quy định của website.\nVui lòng đánh dấu vào mục Tôi đã đọc và đồng ý với các điều khoản sử dụng website'; $txt_config['SUB_ESTORE_LOGIN']='Thành viên Đăng nhập'; $txt_config['REMEMBER_ACCOUNT']='Nhớ lại tên truy cập'; $txt_config['LOGIN_BY']='Đăng nhập bằng'; $txt_config['GET_PASSWORD']='Quên mật khẩu'; $txt_config['SEND_TO']='Gửi tới'; $txt_config['NEW-LETTER-TEXT']='Đăng ký nhận tin hoặc tư vấn'; $txt_config['PRODUCTS_NEW']='Sản phẩm mới'; $txt_config['PRODUCTS_HOT']='Xem nhiều nhất'; $txt_config['VIEW_ALL']='Xem tất cả'; $txt_config['MSG_REG_PROMOTION_OK']='Thông tin của bạn đã được đăng ký thành công'; $txt_config['MSG_NOT_REG_PROMOTION']='Địa chỉ email này đã được đăng ký.'; $txt_config['SEARCH_ALL_CATEGORY']='Tất cả chuyên mục'; $txt_config['BUTTON_SEARCH']='Tìm kiếm'; $txt_config['CUSTOMER_BOX_HEADER']='BOX CUSTOMER DATA'; $txt_config['CONTACT_ORDER']='LIÊN HỆ ĐẶT HÀNG'; $txt_config['BT_CONTACT_ORDER']='GỬI THÔNG TIN'; $txt_config['INDEX_BOX_NEWS']='TIN TỨC - SỰ KIỆN'; $txt_config['HEADER_WEATHER']='DỰ BÁO THỜI THIẾT'; $txt_config['BOX_POLL']='KHẢO SÁT Ý KIẾN'; $txt_config['NOT_FOUND_DATA']='Không có dữ liệu nào được tìm thấy'; $txt_config['VIEW_POLL']='Xem khảo sát'; $txt_config['SUB_MANAGE_POLL']='BẢNG KHẢO SÁT'; $txt_config['BT_CLOSE']='Đóng cửa sổ'; $txt_config['PLEASE_CHECK_ANSWER']='Vui lòng chọn 1 câu trả lời'; $txt_config['NOT_PRO_IN_CART']='Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn'; $txt_config['MENU_MOBILE_CATEGORY']='DANH MỤC'; $txt_config['PARTNER']='Đối tác'; $txt_config['nopage']='
Trang này hiện không còn tồn tại. Xin bạn vui lòng xem các thông tin khác.
'; $txt_config['PLEASE_ENTER_KEYWORD']='Nhập thông tin cần tìm...'; $txt_config['DOITAC']='ĐỐI TÁC'; $txt_config['TUVAN_HOTRO']='TƯ VẤN VÀ HỖ TRỢ'; $txt_config['DETAIL']='Chi tiết'; $txt_config['POSTTER']='Người đăng'; $txt_config['TIME_WORK']='Giờ làm việc'; $txt_config['LAND_ID']='Mã số tài sản'; $txt_config['BESTSELLING']='Bán chạy'; $txt_config['LINK_ADV']='LIÊN KẾT QUẢNG CÁO'; $txt_config['SEND_TO_FRIENDS']='GỬI TIN NHẮN'; $txt_config['LINK_URL']='Liên kết website'; $txt_config['PRO_DETAIL']='Thông tin chi tiết'; $txt_config['PROVICEDER']='Nhà cung cấp'; $txt_config['PLEASE_CHECKED']='Vui lòng check vào dữ liệu cần xóa.'; $txt_config['PLEASE_SELECT_FILE']='Vui lòng chọn tập tin cần đưa lên server'; $txt_config['NOT_UPLOAD_FILE']='Loại file upload không hợp lệ. Xin vui lòng kiểm tra lại.\nhoặc\nNếu file có dung lượng lớn hơn 500KB vui lòng điều chỉnh lại dung lượng trước khi upload.'; $txt_config['ERROR_MAX_UPLOADSIZE']='Bạn chỉ có thể upload file nhỏ hơn 500KB'; $txt_config['MSG_FILE_EXISTS']='Tập tin này đã tồn tại trên server. Bạn có thể chọn file đã có bằng cách click vào mục Select From Server'; $txt_config['MSG_WAIT_UPLOADFILE']='Vui lòng đợi upload tập tin lên server'; $txt_config['ADS_TYPE']='Loại Tin đăng'; $txt_config['SEARCH_PRODUCTS']='Tìm Sản phẩm'; $txt_config['PRODUCTS_CATEGORY']='DANH MỤC SẢN PHẨM'; $txt_config['BT_REGISTER_PROMOTION']='ĐĂNG KÝ'; $txt_config['VIEW_MORE']='Xem thêm'; $txt_config['DANG_CAP_NHAT']='Thông tin đang được cập nhật'; $txt_config['QUESTION_TO_MARK']='Gửi yêu cầu mới'; $txt_config['QUESTION']='Câu hỏi'; $txt_config['ANSWER']='Trả lời'; $txt_config['TOTAL_VALUE_ORDER']='Tổng giá trị đơn hàng'; $txt_config['DATE_ORDER']='Ngày đặt hàng'; $txt_config['PAYMENT_METHOD']='Phương thức thanh toán'; $txt_config['TIEN_HANG']='Tiền hàng'; $txt_config['PROMOTION']='Khuyến mãi'; $txt_config['BOX_REGISTER_PROMOTION']='ĐĂNG KÝ THÔNG TIN'; $txt_config['PRODUCTS_BETSELLER']='SẢN PHẨM BÁN CHẠY'; $txt_config['GIA_THI_TRUONG']='Giá thị trường'; $txt_config['SEARCH_REAL']='TÌM KIẾM NHÀ ĐẤT'; $txt_config['NEWPRODUCT']='Sản phẩm mới'; $txt_config['READ_MORE']='Đọc thêm'; $txt_config['SUB_NEWS']='TIN TỨC'; $txt_config['STYLE_SHOW_PRODUCTS']='Hiển thị Sản phẩm'; $txt_config['SHOW_PRODUCTS_DETAIL']='Chi tiết'; $txt_config['SHOW_PRODUCTS_SHORT']='Rút gọn'; $txt_config['SORT_PRODUCTS']='--Sắp xếp Sản phẩm--'; $txt_config['SORT_COST_UP']='Giá tăng dần'; $txt_config['SORT_COST_DOWN']='Giá giảm dần'; $txt_config['DATE_SHOW']='Ngày đăng'; $txt_config['SERVICES_ANOTHER_HEADER']='Các dịch vụ khác'; $txt_config['EXCHANGE_GOLD_TITLE']='GIÁ VÀNG'; ?> TRỐNG - Trang 1
4 Sản phẩm